Cümleyi ekrana yazdırdan C programı örneği

Ekranda görüntüleme örneği için basit bir C programı “Merhaba Dünya!”. Çok basit bir program olduğundan, genellikle bir programlama dilinin söz dizimini göstermek için kullanılır.

#include <stdio.h>
int main()
{
   // printf() görüntülenecek dizeler tırnak içinde yazılmalıdır.
   printf("Merhaba Dünya!");
   return 0;
}

Çıktısı :

Merhaba Dünya!

“Merhaba, Dünya!” programı nasıl çalışıyor?

İnclude bir önişlemci komutudur. Bu komut derleyiciye programa stdio.h (standart giriş ve çıkış) dosyasının içeriğini dahil etmesini söyler.

 -Stdio.h dosyası, sırasıyla girdi ve çıktı almak için scanf () ve print () gibi işlevler içerir.
-Printf () işlevini #include yazmadan kullanırsanız, program derlenmez.
Bir C programının yürütülmesi main () işlevinden başlar.
Printf (), formatlanmış çıktıyı ekrana göndermek için bir kütüphane işlevidir.
return 0; deyimi programın “Çıkış durumu” dür. Basit bir ifadeyle, program bu ifadeyle sona ermektedir.