C’de swap double örneği

#include <stdio.h>

 void swap_double ( double a[ static 2]) {
 double tmp = a [0];
 a[0] = a [1];
 a[1] = tmp ;
 }
 int main ( void ) {
 double A[2] = { 1.0 , 2.0 , };
 swap_double (A) ;
 printf ("A[0] ␣=␣%g,␣A [1] ␣=␣%g\n", A[0] , A [1]) ;
 }

Burada, swap_double (A) bir kopyaya değil doğrudan A dizisine etki eder. Bu nedenle, program A’nın iki elementinin değerlerini değiştirecektir.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *