C Yapıları Kullanarak İki Mesafe Toplamını Bulma Programı

Bu program iki mesafeyi alır (inç fit sistemde), onları ekler ve sonucu ekranda gösterir.

Bu program iki mesafeyi alır (inç fit sistemde), onları ekler ve sonucu ekranda gösterir.

#include <stdio.h>
struct Distance
{
  int feet;
  float inch;
} d1, d2, sumOfDistances;
int main()
{
  printf("Enter information for 1st distance\n");
  printf("Enter feet: ");
  scanf("%d", &d1.feet);
  printf("Enter inch: ");
  scanf("%f", &d1.inch);
  printf("\nEnter information for 2nd distance\n");
  printf("Enter feet: ");
  scanf("%d", &d2.feet);
  printf("Enter inch: ");
  scanf("%f", &d2.inch);
  sumOfDistances.feet = d1.feet+d2.feet;
  sumOfDistances.inch = d1.inch+d2.inch;
  // If inch is greater than 12, changing it to feet.
  if (sumOfDistances.inch>12.0)
  {
    sumOfDistances.inch = sumOfDistances.inch-12.0;
    ++sumOfDistances.feet;
  }
  printf("\nSum of distances = %d\'-%.1f\"",sumOfDistances.feet, sumOfDistances.inch);
  return 0;
}

Çıktısı :

Enter information for 1st distance
Enter feet: 23
Enter inch: 8.6

Enter information for 2nd distance
Enter feet: 34
Enter inch: 2.4

Sum of distances = 57'-11.0"