C Yapıları Kullanarak İki Mesafe Toplamını Bulma Programı

Hits: 99

image_pdfpdf indir

Bu program iki mesafeyi alır (inç fit sistemde), onları ekler ve sonucu ekranda gösterir.

#include <stdio.h>
struct Distance
{
  int feet;
  float inch;
} d1, d2, sumOfDistances;
int main()
{
  printf("Enter information for 1st distance\n");
  printf("Enter feet: ");
  scanf("%d", &d1.feet);
  printf("Enter inch: ");
  scanf("%f", &d1.inch);
  printf("\nEnter information for 2nd distance\n");
  printf("Enter feet: ");
  scanf("%d", &d2.feet);
  printf("Enter inch: ");
  scanf("%f", &d2.inch);
  sumOfDistances.feet = d1.feet+d2.feet;
  sumOfDistances.inch = d1.inch+d2.inch;
  // If inch is greater than 12, changing it to feet.
  if (sumOfDistances.inch>12.0)
  {
    sumOfDistances.inch = sumOfDistances.inch-12.0;
    ++sumOfDistances.feet;
  }
  printf("\nSum of distances = %d\'-%.1f\"",sumOfDistances.feet, sumOfDistances.inch);
  return 0;
}

Çıktısı :

Enter information for 1st distance
Enter feet: 23
Enter inch: 8.6

Enter information for 2nd distance
Enter feet: 34
Enter inch: 2.4

Sum of distances = 57'-11.0"