C Yapıları Kullanarak 10 öğrencinin bilgilerini saklamak

Hits: 243

image_pdfpdf indir

Bu program, (Structure) yapıları kullanarak 10 öğrencinin bilgilerini depolar.

Önce döngü kullanarak, program kullanıcıdan 10 öğrencinin bilgilerini alır ve ekranda gösterir.

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int roll;
  float marks;
} s[10];
int main()
{
  int i;
  printf("Enter information of students:\n");
  // storing information
  for(i=0; i<10; ++i)
  {
    s[i].roll = i+1;
    printf("\nFor roll number%d,\n",s[i].roll);
    printf("Enter name: ");
    scanf("%s",s[i].name);
    printf("Enter marks: ");
    scanf("%f",&s[i].marks);
    printf("\n");
  }
  printf("Displaying Information:\n\n");
  // displaying information
  for(i=0; i<10; ++i)
  {
    printf("\nRoll number: %d\n",i+1);
    printf("Name: ");
    puts(s[i].name);
    printf("Marks: %.1f",s[i].marks);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
 

Çıktısı :

Enter information of students: 

For roll number1,
Enter name: Tom
Enter marks: 98

For roll number2,
Enter name: Jerry
Enter marks: 89
.
.
.
Displaying Information:

Roll number: 1
Name: Tom
Marks: 98
.
.
.