C Yapıları Kullanarak 10 öğrencinin bilgilerini saklamak

Bu program, (Structure) yapıları kullanarak 10 öğrencinin bilgilerini depolar.

Bu program, (Structure) yapıları kullanarak 10 öğrencinin bilgilerini depolar.

Önce döngü kullanarak, program kullanıcıdan 10 öğrencinin bilgilerini alır ve ekranda gösterir.

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int roll;
  float marks;
} s[10];
int main()
{
  int i;
  printf("Enter information of students:\n");
  // storing information
  for(i=0; i<10; ++i)
  {
    s[i].roll = i+1;
    printf("\nFor roll number%d,\n",s[i].roll);
    printf("Enter name: ");
    scanf("%s",s[i].name);
    printf("Enter marks: ");
    scanf("%f",&s[i].marks);
    printf("\n");
  }
  printf("Displaying Information:\n\n");
  // displaying information
  for(i=0; i<10; ++i)
  {
    printf("\nRoll number: %d\n",i+1);
    printf("Name: ");
    puts(s[i].name);
    printf("Marks: %.1f",s[i].marks);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
 

Çıktısı :

Enter information of students: 

For roll number1,
Enter name: Tom
Enter marks: 98

For roll number2,
Enter name: Jerry
Enter marks: 89
.
.
.
Displaying Information:

Roll number: 1
Name: Tom
Marks: 98
.
.
.