C programlama dilinin tarihçesi

C dilinin Unix işletim sistemi ile yakından ilişkisi.

Unix Sisteminin Geliştirilmesi
Unix sisteminin PDP-11 versiyonu assembly dilinde yazılmıştır. Assembly dilleri, belirli bir bilgisayar mimarisine özgü düşük seviyeli programlama dilleridir. Yazması ve anlaması zordur.

Unix İşletim sisteminin (Dennis Ritchie ve Stephen C. Johnson) geliştiricileri, sistemi B dilinde yeniden yazmaya karar verdi. Bununla birlikte, B, C’nin gelişmesine neden olan PDP-11’in bazı özelliklerine yeterli olamadı.

1972’de PDP-11 Unix sisteminde C’nin gelişimi başladı. Unix’in büyük bir kısmı daha sonra C ile yeniden yazılmıştır. 1973’te C, Unix Çekirdeğinde kullanılabilecek kadar güçlüydü. Dennis Ritchie ve Stephen C. Johnson, birkaç yıl boyunca Unix İşletim sistemini taşınabilir hale getirmek için dilde bazı değişiklikler yaptı.

C Programlamada İlk Kitap
1978’de ilk C programlama kitabı olan “C Programlama Dili” yayımlandı. Kitabın ilk baskısı, programcılara dilin gayrı resmi özelliklerini verdi. Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından yazılan bu kitap C programcıları arasında “K&R” olarak bilinir.

ANSI C
Birkaç yıl boyunca C dilinin hızlı büyümesiyle, dili standart hale getirmenin zamanı gelmişti.

C89. C’nin ilk standardı 1989 yılında Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından yayınlandı. Bu versiyon genellikle C89 olarak bilinir .

C99. 1990’ların sonunda, satır içi işlevler, birkaç yeni veri türü ve esnek dizi üyeleri gibi çeşitli yeni özellikler C standardına eklendi. Bu genellikle C99 olarak bilinir.

C11. C11 standardı, jenerik makrolar, atomik işlemler, C99’da bulunmayan anonim yapılar gibi yeni özelliklere sahiptir.

Bu üç standardın tümü, ANSI C adıyla da bilinir.