C ile Sayıların tersini hesaplamak için bir program

# include < stdlib.h >
# include < stdio.h >

static double const eps1m01 = 1.0 - 0x1P -01;
static double const eps1p01 = 1.0 + 0x1P -01;
static double const eps1m24 = 1.0 - 0x1P -24;
static double const eps1p24 = 1.0 + 0x1P -24;

 int main ( int argc , char * argv [ argc +1]) {
 for ( int i = 1; i < argc ; ++i) { 
 double const a = strtod ( argv [i] , 0) ; // arg -> double
 double x = 1.0;
 for (;;) { 
 double prod = a*x;
 if ( prod < eps1m01 ) x *= 2.0;
 else if ( eps1p01 < prod ) x *= 0.5;
 else break ;
 }
 for (;;) { 
 double prod = a*x;
 if (( prod < eps1m24 ) || ( eps1p24 < prod ) )
 x *= (2.0 - prod ) ;
 else break ;
 }
 printf (" heron :␣a =%.5e ,\ tx =%.5e ,\ ta*x =%.12 f\n",
 a, x, a*x) ;
 }
 return EXIT_SUCCESS ;
 }
Bir cevap yazın0