C ile sayıların karesini bulma programı

Bu programda girilen 5 sayının karesini bulma işleminin kodlarını yazacağız.

# include < stdlib .h >
# include < stdio .h >

int main ( void ) {

double A[5] = {
[0] = 9.0 ,
[1] = 2.9 ,
[4] = 3.E+25 ,
[3] = .00007 ,
};


for ( size_t i = 0; i < 5; ++i) {
printf (" element ␣%zu␣=␣%g,␣\ t ␣ karesi ␣ ␣%g\n",
i,
A[i] ,
A[i]*A[i]) ;
}

return EXIT_SUCCESS ;
} 

Çıktısı

element 0 = 9, karesi  81
element 1 = 2.9, karesi  8.41
element 2 = 0, karesi  0
element 3 = 7e-05, karesi 4.9e-09
element 4 = 3e+25, karesi 9e+50