C ile Kullanıcı Tarafından Girilen İki Ondalıklı Sayıyı Çarpma Programı

Bu programda, kullanıcıdan iki sayı girmesi istenir (ondalıklı sayı). Ardından, bu iki sayının toplamı bir değişkende saklanır ve ekranda gösterilir.

#include <stdio.h> int main() {   double firstNumber, secondNumber, product;   printf("Enter two numbers: ");   // Stores two floating point numbers in variable firstNumber and secondNumber respectively   scanf("%lf %lf", &firstNumber, &secondNumber);     // Performs multiplication and stores the result in variable productOfTwoNumbers   product = firstNumber * secondNumber;    // Result up to 2 decimal point is displayed using %.2lf   printf("Product = %.2lf", product);     return 0; }

Çıktısı :

Enter two numbers: 2.4
1.12
Product = 2.69

Bu programda, kullanıcıdan iki sayı girmesi istenir. Kullanıcı tarafından girilen bu iki sayı, sırasıyla firstNumber ve secondNumber değişkenlerinde saklanır. Bu, scanf () işlevi kullanılarak yapılır.

Daha sonra firstNumber ve secondNumber’ın işlemi yapılır ve sonuç, productOfTwoNumbers değişkeninde saklanır.

productOfTwoNumbers, printf () işlevini kullanarak ekranda görüntülenir.

Dikkat,% .2lf dönüşüm karakterini kullanarak sonuç ikinci ondalık basamağa yuvarlanır.

Bir cevap yazın0