C ile Ekrana Kullanıcı Tarafından Girilen Tamsayıyı Basma Programı

Hits: 286

image_pdfpdf indir

Bu programda, kullanıcı tarafından girilen tam sayı bir değişkende saklanır. Ardından, bu değişken printf () işlevi kullanılarak ekranda görüntülenir.

#include 
int main()
{
  int number;

  // printf () formatlanmış çıktıyı gösterir 
  printf("bir tamsayı girin: "); 
  
  // scanf () formatlanmış girişi okur ve saklar
  scanf("%d", &number); 
  
  // printf () biçimlendirilmiş çıktıyı görüntüler
  printf("Girdiğiniz sayı: %d", number);
  return 0;
}

Çıktısı :

bir tamsayı girin : 58 
Girdiğiniz sayı: 58

Bu programda bir tamsayı değişken numarası bildirildi.

Printf () fonksiyonu ile ekranda “Bir tamsayı girin ” mesajı görüntülenir. Ardından, scanf () fonksiyonu kullanıcının girdiği tam sayı verisini okur ve değişken numarasına kaydeder.

Son olarak, değişken numarasına kaydedilen değer, printf ()
fonksiyonu kullanılarak ekranda görüntülenir.