C ile Ekrana Kullanıcı Tarafından Girilen Tamsayıyı Basma Programı

Bu programda, kullanıcı tarafından girilen tam sayı bir değişkende saklanır. Ardından, bu değişken printf () işlevi kullanılarak ekranda görüntülenir.

#include 
int main()
{
  int number;

  // printf () formatlanmış çıktıyı gösterir 
  printf("bir tamsayı girin: "); 
  
  // scanf () formatlanmış girişi okur ve saklar
  scanf("%d", &number); 
  
  // printf () biçimlendirilmiş çıktıyı görüntüler
  printf("Girdiğiniz sayı: %d", number);
  return 0;
}

Çıktısı :

bir tamsayı girin : 58 
Girdiğiniz sayı: 58

Bu programda bir tamsayı değişken numarası bildirildi.

Printf () fonksiyonu ile ekranda “Bir tamsayı girin ” mesajı görüntülenir. Ardından, scanf () fonksiyonu kullanıcının girdiği tam sayı verisini okur ve değişken numarasına kaydeder.

Son olarak, değişken numarasına kaydedilen değer, printf ()
fonksiyonu kullanılarak ekranda görüntülenir.

Bir cevap yazın0