C dilinde üçgen türünü bulma

Kullanıcıdan üçgenin 3 kenar uzunluğunu isteyin; üçgenin türünü belirleyin.

//3 kenar isteyin; üçgenin türünü belirleyin
#include <stdio.h>
int main() {
 int a, b, c;
 printf("Bir üçgenin 3 kenarını girin: ");
 scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
 if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) printf("\n Üçgen değil \n");
 else if (a >= b + c || b >= c + a || c >= a + b)
 printf("\n Üçgen değil \n");
 else if (a == b && b == c) printf("\n Eşkenar \n");
 else if (a == b || b == c || c == a) printf("\n İkizkenar \n");
 else printf("\n Çeşitkenar  \n");
}