Bir program dizisinin tüm üyelerini fwrite () kullanarak bir dosyaya yazmak için C programı.

Bir program dizisinin tüm üyelerini fwrite () kullanarak bir dosyaya yazmak için C programı. Dosyadan diziyi okuyun ve ekranda görüntüleyin.

Bir program dizisinin tüm üyelerini fwrite () kullanarak bir dosyaya yazmak için C programı. Dosyadan diziyi okuyun ve ekranda görüntüleyin.

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int height;
};
int main(){
  struct student stud1[5], stud2[5];  
  FILE *fptr;
  int i;
  fptr = fopen("file.txt","wb");
  for(i = 0; i < 5; ++i)
  {
    fflush(stdin);
    printf("Enter name: ");
    gets(stud1[i].name);
    printf("Enter height: "); 
    scanf("%d", &stud1[i].height); 
  }
  fwrite(stud1, sizeof(stud1), 1, fptr);
  fclose(fptr);
  fptr = fopen("file.txt", "rb");
  fread(stud2, sizeof(stud2), 1, fptr);
  for(i = 0; i < 5; ++i)
  {
    printf("Name: %s\nHeight: %d", stud2[i].name, stud2[i].height);
  }
  fclose(fptr);
}