Anahtar kelimenin uzunluğunu long ile gösteren C programı

Long, anahtar kelime ile gösterilen, bildirim sırasında bir değişkenin boyutunu artırabilecek bir boyut değiştiricisidir. Bu program uzun anahtar kelimelerin çalışmasını gösterecektir.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int a;
  long b;
  long long c;

  double e;
  long double f;


  printf("Boyut int = %ld bytes \n", sizeof(a));
  printf("Boyut long = %ld bytes\n", sizeof(b));
  printf("Boyut long long = %ld bytes\n", sizeof(c));

  printf("Boyut double = %ld bytes\n", sizeof(e));
  printf("Boyut long double = %ld bytes\n", sizeof(f));

  return 0;
}

Çıktısı :

Boyut int = 4 bytes 
Boyut long = 8 bytes
Boyut long long = 8 bytes
Boyut double = 8 bytes
Boyut long double = 16 bytes

Bu programda sizeeof operatörü;  int, long, long long, double ve long double boyutlarını bulmak için kullanılır. Long anahtar sözcük, ondalıklı sayı ve karakter türü değişkenleriyle kullanılamaz.