İki Aralık Arasındaki Asal Sayıları Gösteren C Programı

Örnek 1 – İki Aralık Arasındaki Asal Sayıları Göster

#include <stdio.h>
int main()
{
  int low, high, i, flag;
  printf("İki sayı girin (aralıklarla): ");
  scanf("%d %d", &low, &high);

  printf("%d ve %d Arasındaki asal sayılar: ", low, high);

  while (low < high)
  {
    flag = 0;

    for(i = 2; i <= low/2; ++i)
    {
      if(low % i == 0)
      {
        flag = 1;
        break;
      }
    }

    if (flag == 0)
      printf("%d ", low);

    ++low;
  }

  return 0;
}

Çıktısı :

İki sayı girin (aralıklarla): 20 
50
20 ve 50 Arasındaki asal sayılar : 23 29 31 37 41 43 47

Kullanıcı önce daha büyük bir sayı girerse, bu program istendiği gibi çalışmaz. Kullanıcı önce büyük sayı girerse, sayıları değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Örnek 2 – Önce Büyük Sayı Girildiğinde İki Aralık Arasındaki Asal Sayıları Gösterme

#include <stdio.h>
int main()
{
  int low, high, i, flag, temp;
  printf("İki sayı girin (aralıklarla): ");
  scanf("%d %d", &low, &high);

  //girilen iki sayıdan hangisinin büyük olduğunun kontrolü
  if (low > high) {
    temp = low;
    low = high;
    high = temp;
  }

  printf("%d ve %d Arasındaki asal sayılar: ", low, high);

  while (low < high)
  {
    flag = 0;

    for(i = 2; i <= low/2; ++i)
    {
      if(low % i == 0)
      {
        flag = 1;
        break;
      }
    }

    if (flag == 0)
      printf("%d ", low);

    ++low;
  }

  return 0;
}